Thư viện hình › Chùm ảnh: Phật về giữa lòng thành phố