TT. Thích Trí Chơn
TT. Thích Trí Chơn

TT. Thích Trí Chơn UV.HĐTS.TW.GHPGVN, Chánh đại diện PG Quận 12, trụ trì chùa Khánh An, Q12, Tp. Hồ Chí Minh
Ẩn/Hiện thông tin giảng sư
STT Tiêu đề Thao tác
1  Tam Thân Phật - TT. Thích Trí Chơn
giảng tại Tu Viện Tường Vân
2  Bảy Cái Biết Đức Phật Dạy - TT. Thích Trí Chơn
giảng tại chùa Bửu Quang
3  Của báu đầy kho - TT. Thích Trí Chơn
giảng tại chùa Hoằng Pháp
4  Vững Chãi và Bao Dung - TT. Thích Trí Chơn
giảng tại chùa Hoằng Pháp - Hóc Môn
5  Vững Chãi và Bao Dung - TT. Thích Trí Chơn
giảng tại chùa Hoằng Pháp
6  Cát Tường Vân - TT.Thích Trí Chơn
giảng tại Tu Viện Tường Vân - Bình Chánh
7  Ánh sáng Phật pháp kỳ 35
Thực hiện tại chùa Hoằng Pháp
8  Giải phóng vô minh - TT. Thích Trí Chơn
Giảng tại chùa Hoằng Pháp
9  Như Vầng Thái Dương - TT. Thích Trí Chơn
giảng tại chùa Hoằng Pháp
10  Quán Chiếu Nỗi Niềm - TT. Thích Trí Chơn
giảng tại Chùa Hoằng pháp
11  Năng Lượng Nhiệm Mầu - TT. Thích Trí Chơn
giảng tại Chùa Hoằng pháp
12  Ánh sáng Phật pháp kỳ 30 - TT. Thích Trí Chơn
Giảng tại chùa Hoằng Pháp
13  Bão lũ cuộc đời - ĐĐ.Thích Trí Chơn
Chùa Hoằng Pháp
14  Sự thông minh đích thực 02 - ĐĐ. Thích Trí Chơn
Chùa Hoằng Pháp
15  Sự thông minh đích thực 01 - ĐĐ. Thích Trí Chơn
Chùa Hoằng Pháp
16  Như vầng thái dương - TT. Thích Trí Chơn
Chùa Hoằng Pháp
17  Cõi Tâm - ĐĐ. Thích Trí Chơn
Chùa Hoằng Pháp
18  Nhận diện khổ đau - ĐĐ. Thích Trí Chơn
Khóa tu Phật thất tại chùa Hoằng Pháp
19  Trường đời - ĐĐ. Thích Trí Chơn
Khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp năm 2009
20  Nhận diện sự sống - ĐĐ. Thích Trí Chơn
Khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp
Mp3 - Video - Thêm vào Playlist - Tải về