ĐĐ. Pháp Hòa (Canada)
ĐĐ. Pháp Hòa (Canada)

ĐĐ.Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi. Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi. Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm (Canada) năm 2006 và TV. Tây Thiên(Canada) năm 2007
Ẩn/Hiện thông tin giảng sư
STT Tiêu đề Thao tác
1  Người khéo nói - ĐĐ. Thích Pháp Hòa
Giảng tại Hoa Kỳ
2  02 - Tỏa sáng lưu ly (giảng kinh Dược Sư) - ĐĐ. Thích Pháp Hòa
giảng tại Tu Viện Trúc Lâm - Canada
3  01- Tỏa sáng lưu ly (giảng kinh Dược Sư) - ĐĐ. Thích Pháp Hòa
giảng tại Tu Viện Trúc Lâm - Canada
4  Hạnh Nguyện Dược Sư - ĐĐ. Thích Pháp Hòa
giảng tại Tu Viện Trúc Lâm - CaNaDa
5  10-Diệu Dụng Quán Âm Mp3 - ĐĐ. Thích Pháp Hòa
giảng tại Tu Viện Trúc Lâm - Canada
6  09-Diệu Dụng Quán Âm Mp3 - ĐĐ. Thích Pháp Hòa
giảng tại Tu Viện Trúc Lâm - Canada
7  08-Diệu Dụng Quán Âm Mp3 - ĐĐ. Thích Pháp Hòa
giảng tại Tu Viện Trúc Lâm - Canada
8  07-Diệu Dụng Quán Âm Mp3 - ĐĐ. Thích Pháp Hòa
giảng tại Tu Viện Trúc Lâm - Canada
9  06-Diệu Dụng Quán Âm Mp3 - ĐĐ. Thích Pháp Hòa
giảng tại Tu Viện Trúc Lâm - Canada
10  05-Diệu Dụng Quán Âm Mp3 - ĐĐ. Thích Pháp Hòa
giảng tại Tu Viện Trúc Lâm - Canada
11  04-Diệu Dụng Quán Âm Mp3 - ĐĐ. Thích Pháp Hòa
giảng tại Tu Viện Trúc Lâm - Canada
12  03-Diệu Dụng Quán Âm MP3 - ĐĐ. Thích Pháp Hòa
giảng tại Tu Viện Trúc Lâm - Canada
13  02-Diệu Dụng Quán Âm MP3 - ĐĐ. Thích Pháp Hòa
giảng tại Tu Viện Trúc Lâm - Canada
14  01-Diệu Dụng Quán Âm MP3 - ĐĐ. Thích Pháp Hòa
giảng tại Tu Viện Trúc Lâm - Canada
15  10-Diệu Dụng Quán Âm - ĐĐ. Thích Pháp Hòa
giảng tại Tu Viện Trúc Lâm - Canada
16  09-Diệu Dụng Quán Âm - ĐĐ. Thích Pháp Hòa
giảng tại Tu Viện Trúc Lâm - Canada
17  08-Diệu Dụng Quán Âm - ĐĐ. Thích Pháp Hòa
giảng tại Tu Viện Trúc Lâm - Canada
18  07-Diệu Dụng Quán Âm - ĐĐ. Thích Pháp Hòa
giảng tại Tu Viện Trúc Lâm - Canada
19  06-Diệu Dụng Quán Âm - ĐĐ. Thích Pháp Hòa
giảng tại Tu Viện Trúc Lâm - Canada
20  05-Diệu Dụng Quán Âm - ĐĐ. Thích Pháp Hòa
giảng tại Tu Viện Trúc Lâm - Canada
Mp3 - Video - Thêm vào Playlist - Tải về