ĐĐ. Thích Thiện Thuận
ĐĐ. Thích Thiện Thuận

ĐĐ.Thích Thiện Thuận - Trụ trì Viện Chuyên Tu - Bà Rịa Vũng Tàu
Ẩn/Hiện thông tin giảng sư
STT Tiêu đề Thao tác
1  Kiếm tiền - ĐĐ Thích Thiện Thuận
giảng tại chùa Pháp Vân , Hà Nội
2  Lỗi Tại Ai? ĐĐ. Thích Thiện Thuận
giảng tại Viện Chuyên Tu
3  Nổi Oán Hận - ĐĐ Thích Thiện Thuận
giảng tại Tịnh Xá Ngọc Ninh thị xã tây Ninh
4  Con Chưa Hiểu Hết Về Mẹ - ĐĐ. Thích Thiện Thuận
giảng tại chùa Viên Quang - Đồng Nai
5  Tiếng kêu cứu của thai nhi - ĐĐ. Thích Thiện Thuận
giảng tại chùa Từ Quang - Bình Chánh
6  Ánh sáng đời con - ĐĐ. Thích Thiện Thuận
Cung thể thao Tuyên Sơn Tp. Đà Nẵng
7  Để thoát khỏi giận dữ
Giảng tại chùa Vĩnh Hưng - Long An
8  Chữ Ngã Trong Đạo Phật - ĐĐ. Thích Thiện Thuận
giảng tại chùa Viên Quang - Đồng Nai
9  06-Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức của Phật Dược Sư - ĐĐ. Thích Thiện Thuân
giảng tại Viện Chuyên Tu - Bà Rịa
10  05-Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức của Phật Dược Sư - ĐĐ. Thích Thiện Thuân
giảng tại Viện Chuyên Tu - Bà Rịa
11  04-Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức của Phật Dược Sư - ĐĐ. Thích Thiện Thuân
giảng tại Viện Chuyên Tu - Bà Rịa
12  03-Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức của Phật Dược Sư - ĐĐ. Thích Thiện Thuân
giảng tại Viện Chuyên Tu - Bà Rịa
13  02-Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức của Phật Dược Sư - ĐĐ. Thích Thiện Thuân
giảng tại Viện Chuyên Tu - Bà Rịa
14  01-Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức của Phật Dược Sư - ĐĐ. Thích Thiện Thuân
giảng tại Viện Chuyên Tu - Bà Rịa
15  Cô đơn từ đâu mà có - ĐĐ. Thích Thiện Thuận
giảng tại chùa Bồ Đề Lan Nhã
16  Những điều không thể lấy lại được - ĐĐ. Thích Thiện Thuận
giảng tại chùa Quán Thế Âm - Bình Dương
17  04-Có Cha Bên Đời - ĐĐ. Thích Thiện Thuận
giảng tại Viện Chuyên Tu - Bà Rịa Vũng Tàu
18  03-Có Cha Bên Đời - ĐĐ. Thích Thiện Thuận
giảng tại Viện Chuyên Tu - Bà Rịa Vũng Tàu
19  02-Có Cha Bên Đời - ĐĐ. Thích Thiện Thuận
giảng tại Viện Chuyên Tu - Bà Rịa Vũng Tàu
20  01-Có Cha Bên Đời - ĐĐ. Thích Thiện Thuận
giảng tại Viện Chuyên Tu - Bà Rịa Vũng Tàu
Mp3 - Video - Thêm vào Playlist - Tải về