TT. Thích Chân Tính
TT. Thích Chân Tính

Thượng Tọa Thích Chân Tính thế danh Nguyễn Sỹ Cường sinh năm 1958 Nguyên quán tỉnh Hà Bắc. Xuất gia năm 1973 với Đại lão Hòa Thượng Ngộ Chân Tử tại chùa Hoằng Pháp. Hiện Thượng Tọa là Trụ trì chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh - ĐT : 08.37133827 - www.chuahoangphap.com.vn
Ẩn/Hiện thông tin giảng sư
STT Tiêu đề Thao tác
1  Tiếng Chuông Cảnh Giác -TT. Thích Chân Tính
giảng tại chùa Hoằng Pháp
2  Cùng Nhau Tu Học - TT. Thích Chân Tính
giảng tại Tịnh viện Pháp Hạnh, huyện Củ Chi, TpHCM
3  Sở Trường Của Người Tu - TT. Thích Chân Tính
giảng tại Chùa Hoằng pháp
4  Thường hành chánh niệm - TT. Thích Chân Tính
Giảng tại chùa Hoằng Pháp
5  Khó vẫn làm được - TT. Thích Chân Tính
Giảng tại chùa Hưng Pháp
6  Dư âm - TT. Thích Chân Tính
Giảng tại chùa Hoằng Pháp
7  Cảm ơn vô thường - TT. Thích Chân Tính
Chùa Hoằng Pháp
8  Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính
Giảng tại Chùa Hoằng Pháp
9  Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính
Giảng tại Chùa Hoằng Pháp
10  Phước Duyên - TT. Thích Chân Tính
giảng tại khóa tu mùa hè Chùa Hoằng Pháp
11  Gương xưa - TT. Thích Chân Tính
Giảng tại Chùa Hoằng Pháp
12  Những nẻo đường Tây Tạng 03 - TT. Thích Chân Tính
Phim tài liệu Phật giáo
13  Những nẻo đường Tây Tạng 02 - TT. Thích Chân Tính
Phim tài liệu Phật giáo
14  Những nẻo đường Tây Tạng 01 - TT. Thích Chân Tính
Phim tài liệu Phật giáo
15  Vẫn còn hạnh phúc - TT.Thích Chân Tính
Giảng tại chùa Hoằng Pháp
16  Ai Cũng Là Phật - TT. Thích Chân Tính
Giảng tại chùa Hoằng Pháp
17  Nhìn Lại - TT. Thích Chân Tính
Giảng tại chùa Diên Quang
18  Lưu Dấu - TT. Thích Chân Tính
Phim tài liệu Phật sự chùa Hoằng Pháp
19  Chút Tình Gởi Đến Miền Trung - TT. Thích Chân Tính
Chùa Hà Tân - tỉnh Quảng Nam
20  Người Phật tử tại gia - TT. Thích Chân Tính
Giảng tại chùa Hưng Pháp
Mp3 - Video - Thêm vào Playlist - Tải về