HT. Thích Tịnh Từ
HT. Thích Tịnh Từ

Thầy Thích Tịnh Từ hiện là viện trưởng Tu Viện Kim Sơn toạ lạc trên đỉnh núi Mount Madonna, miền bắc tiểu bang California. Ðây là một trung tâm hướng dẫn tu học Phật Pháp cho mọi giới tăng ni và phật tử Việt Nam và ngoại quốc. Trong những năm qua, thầy Tịnh Từ đã hướng dẫn rất nhiều khoá tu học trên Hoa Kỳ và Canada cho các thiền sinh khắp nơi.
Ẩn/Hiện thông tin giảng sư
STT Tiêu đề Thao tác
1  Những mẫu chuyện linh ứng Quán Thế Âm Bồ Tát - HT. Thích Tịnh Từ
2  Linh ứng Quán Thế Âm - phần F - HT. Thích Tịnh Từ
Truyện đọc Phật giáo
3  Linh ứng Quán Thế Âm - phần E - HT. Thích Tịnh Từ
Truyện đọc Phật giáo
4  Linh ứng Quán Thế Âm - phần D - HT. Thích Tịnh Từ
Truyện đọc Phật giáo
5  Linh ứng Quán Thế Âm - phần C - HT. Thích Tịnh Từ
Truyện đọc Phật giáo
6  Linh ứng Quán Thế Âm - phần B - HT. Thích Tịnh Từ
Truyện đoc Phật Giáo
7  Linh ứng Quán Thế Âm - phần A - HT. Thích Tịnh Từ
Truyện đọc Phật Giáo
8  Biết giờ chết của bạn - phần 2 - HT. Thích Tịnh Từ
9  Biết giờ chết của bạn - phần 1 - HT. Thích Tịnh Từ
10  Nuôi con hiếu thảo - HT. Thích Tịnh Từ
Giảng tại Tu Viện Kim Sơn - Hoa Kỳ
11  Những đứa con dể thương hiếu hạnh - HT. Thích Tịnh Từ
Giảng tại Tu Viện Kim Sơn - Hoa Kỳ
12  Món quà cho người bệnh - HT. Thích Tịnh Từ
Chùa Kim Sơn - Hoa Kỳ
13  Mắt thương nhìn đời - HT. Thích Tịnh Từ
Chùa Kim Sơn - Hoa Kỳ
14  Hóa thân của đức Quán Thế Âm - HT. Thích Tịnh Từ
Tu viện Kim Sơn - Hoa Kỳ
15  Hóa giải những khó khăn trong gia đình - HT. Tịnh Từ
Tu viện Kim Sơn - Hoa Kỳ
16  Gia tài cho con - HT. Thích Tịnh Từ
Chùa Kim Sơn - Hoa Kỳ
17  Giải thoát các vong hồn chưa siêu thoát - HT. Thích Tịnh Từ
Chùa Kim Sơn - Hoa Kỳ
18  Biết giờ chết của bạn - phần 2 - HT. Thích Tịnh Từ
19  Biết giờ chết của bạn - phần 1 - HT. Thích Tịnh Từ
20  Em bé và Đức Phật sơ sanh - HT. Thích Tịnh Từ
Mp3 - Video - Thêm vào Playlist - Tải về