HT. Thích Trí Quảng
HT. Thích Trí Quảng

Hòa Thượng Thích Trí Quảng, sinh năm 1938 tại Củ Chi, Sàigon. Tốt nghiệp Tiến Sĩ Phật Học tại Đại học Rissho, Tokyo, Nhật Bản năm 1971. Hiện nay đang giữ các chức vụ : -Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương GHPGVN - Trưởng ban Phật giáo quốc tế Trung Ương GHPGVN - Trưởng ban Trị Sự Thành Hội PG TPHCM - Tổng Biên Tập Báo Giác Ngộ
Ẩn/Hiện thông tin giảng sư
STT Tiêu đề Thao tác
1  Tâm An lạc - HT Thích Trí Quảng
giảng tại Tu Viện Tường Vân
2  Nguy hại của sự chấp trước - HT. Thích trí Quảng
Giảng tại tổ đình Phổ Quang
3  Kinh Dược Sư - HT. Thích Trí Quảng giảng
giảng tại chùa Phổ Quang - Tp.HCM
4  Hạnh Nguyện Đức Phật Dược Sư - HT. Thích Trí Quảng
giảng tại chùa Phổ Quang - Tp.HCM
5  Lời sách tấn cho các hành giả tu một ngày an lạc 02
Giảng tại tu viện Tường Vân
6  Lời sách tấn cho các hành giả tu một ngày an lạc 01
Giảng tại tu viện Tường Vân
7  Bốn Điều Như Ý - HT. Thích Trí Quảng
Khóa tu " Một Ngày An Lạc"
8  Hạnh trì giới - HT.Thích Trí Quảng
Khóa tu " Một ngày an lạc" tại chùa Phổ Quang
9  Phật giáo và dân số - HT. Thích Trí Quảng
Khóa tu " Một ngày an lạc"
10  Vượt qua mặc cảm - HT.Thích Trí Quảng
Khóa tu " Một ngày an lạc" tại chùa Phổ Quang
11  Hạnh nguyện đức Phật Dược sư - HT.Thích Trí Quảng
Khóa tu " Một ngày an lạc" tại chùa Phổ Quang
12  Tự lực và tha lực - HT.Thích Trí Quảng
Khóa tu " Một ngày an lạc"
13  Tình người - HT. Thích Trí Quảng
Khóa tu " Một Ngày An Lạc"
14  Hạnh Nguyện Bồ-tát - HT. Thích Trí Quảng
Khóa tu "Một Ngày An Lạc"
15  Kính lão đắc thọ - pháp đàm chuyên đề - HT. Thích Minh Chơn
Khóa tu 1 ngày an lạc
16  Kính lão đắc thọ - pháp đàm chuyên đề - HT. Thích Trí Quảng
Khóa tu 1 ngày an lạc
17  Mĩm cười trong đau khổ - phần 1- HT. Thích trí Quảng
Khóa tu Một Ngày An lạc tại chùa Phổ Quang
18  Ý nghĩa Phật đản - HT. Thích Trí Quảng
Khóa tu một ngày an lạc taichùa Phổ Quang
19  Đạo đức tại gia - HT. Thích Trí Quảng
Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang
20  Ý nghĩa của sự cầu an - HT. Thích Trí Quảng
Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang
Mp3 - Video - Thêm vào Playlist - Tải về