HT. Giác Nhiên (Hoa Kỳ)
HT. Giác Nhiên (Hoa Kỳ)

Hòa thượng Thích Giác Nhiên – Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Tăng già khất sĩ thế giới, Trụ trì Tổ Đình Minh Đăng Quang 8752 Westminsters BLvd Westminsters, CA 92683. USA Tel: 1. 714. 895 1218
Ẩn/Hiện thông tin giảng sư
STT Tiêu đề Thao tác
1  Tứ thú đàm tái sanh
Giảng tại tịnh xá Trung Tâm
2  Phật pháp vi diệu - HT. Thích Giác Nhiên
Giảng tại chùa Hoằng Pháp
3  Con đường hướng về tịnh độ - HT. Giác Nhiên
Chùa Hoằng Pháp
4  Khai thị Phật thất - HT. Thích Giác Nhiên giảng
Chùa Hoằng Pháp-Hóc Môn-Tp.HCM
Mp3 - Video - Thêm vào Playlist - Tải về