Ps. Tịnh Không (Úc)
Ps. Tịnh Không (Úc)

Hòa thượng Pháp sư Tịnh Không - một cao Tăng đương đại của Phật giáo Đài loan. Xin xem chi tiết tiểu sử
Ẩn/Hiện thông tin giảng sư
STT Tiêu đề Thao tác
1  Lời chúc tết của Pháp Sư Tịnh Không 2014
Tịnh tông học hội
2  Kinh dạy về cách giải trừ oán thù của oan gia trái chủ - Ps. Tịnh Không
3  Chuyển khổ đau thành an vui - Ps. Tịnh Không
Giảng tại Cư Sĩ Lâm phật giáo Sigapore
4  Vì sao 1000 người niệm Phật chân thật chỉ có 2, 3 người vãng sanh
Giảng tại tịnh tông học hội Úc châu
5  Làm Thế Nào Để Giúp Cha Mẹ Được Vãng Sanh - Ps Tịnh Không
giảng tại Tịnh Tông Học Hội
6  02. HT. Tịnh Không chính thức trả lời những hiểu lầm về dự báo đại nạn năm 2012
Giảng tại hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông
7  01. HT. Tịnh Không chính thức trả lời những hiểu lầm về dự báo đại nạn năm 2012
Giảng tại hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông
8  02--Lấy Khổ Làm Thầy Kiên Trì Chí Hạnh - HT. Tịnh Không
Giảng tại tịnh tông học hội Úc châu
9  01-Lấy Khổ Làm Thầy Kiên Trì Chí Hạnh - HT. Tịnh Không
Giảng tại tịnh tâm học hội Úc châu
10  Một việc cấp bách trước mắt - HT. Thích Tịnh Không
Giảng tại tịnh Tông học hội Úc châu
11  09-Hỏi - Đáp Về Hộ Niệm Lâm Chung - Ps Tịnh Không
giảng tại Tịnh tông học hội
12  08-Hỏi - Đáp Về Hộ Niệm Lâm Chung - Ps Tịnh Không
giảng tại Tịnh tông học hội
13  07-Hỏi - Đáp Về Hộ Niệm Lâm Chung - Ps Tịnh Không
giảng tại Tịnh tông học hội
14  06-Hỏi - Đáp Về Hộ Niệm Lâm Chung - Ps Tịnh Không
giảng tại Tịnh tông học hội
15  05-Hỏi - Đáp Về Hộ Niệm Lâm Chung - Ps Tịnh Không
giảng tại Tịnh tông học hội
16  04-Hỏi - Đáp Về Hộ Niệm Lâm Chung - Ps Tịnh Không
giảng tại Tịnh tông học hội
17  03-Hỏi - Đáp Về Hộ Niệm Lâm Chung - Ps Tịnh Không
giảng tại Tịnh tông học hội
18  02-Hỏi - Đáp Về Hộ Niệm Lâm Chung - Ps Tịnh Không
giảng tại Tịnh tông học hội
19  01-Hỏi - Đáp Về Hộ Niệm Lâm Chung - Ps Tịnh Không
giảng tại Tịnh tông học hội
20  Làm thế nào vượt qua tai nạn - Ps. Tịnh Không
Giảng tại tịnh tông học hội Úc châu
Mp3 - Video - Thêm vào Playlist - Tải về