HT. Thích Thanh Từ
HT. Thích Thanh Từ

Hòa Thượng Thiền sư Thích Thanh Từ Viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm- Đà lạt và các thiền viện theo thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. mời xem chi tiết Tiểu sử Hòa thượng.
Ẩn/Hiện thông tin giảng sư
STT Tiêu đề Thao tác
1  Ý nghĩa ngày Phật thành đạo - HT. Thích Thanh Từ
giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm - Đà Lạt
2  Lễ Phật thành đạo - HT. Thích Thanh Từ
giảng tại Thiền viện Thường Chiếu
3  Sự khác biệt giữa Phật học và Khoa Học - HT. Thích Thanh Từ
giảng tại Pháp Quốc
4  Nói Với Người Già - HT. Thích Thanh Từ giảng
giảng tại chùa Bảo An - Cần Thơ
5  Ý nghĩa Ngày Phật Thành Đạo - HT. Thích Thanh Từ
giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm - Đà Lạt
6  Đạo Phật là đạo yê đời - HT.Thích Thanh Từ
giảng tại Mỹ Quốc
7  02-Sống Chết Nhàn Mà Thôi - HT. Thích Thanh Từ
Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt
8  01-Sống Chết Nhàn Mà Thôi - HT. Thích Thanh Từ
Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt
9  02 - Cách Báo Hiếu Lâu Dài - HT. Thích Thanh Từ
Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm
10  01 - Cách Báo Hiếu Lâu Dài - HT. Thích Thanh Từ
Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm
11  02-Giảng Một Chữ Xả - HT. Thích Thanh Từ
Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt
12  01-Giảng Một Chữ Xả - HT. Thích Thanh Từ
Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt
13  40 - Tham Vấn - HT. Thích Thanh Từ
Giảng tại TV Thường Chiếu
14  39 - Tham Vấn - HT. Thích Thanh Từ
Giảng tại TV Thường Chiếu
15  38 - Tham Vấn - HT. Thích Thanh Từ
Giảng tại TV Thường Chiếu
16  38 - Tham Vấn - HT. Thích Thanh Từ
Giảng tại TV Thường Chiếu
17  37 - Tham Vấn - HT. Thích Thanh Từ
Giảng tại TV Thường Chiếu
18  36 - Tham Vấn - HT. Thích Thanh Từ
Giảng tại TV Thường Chiếu
19  35 - Tham Vấn - HT. Thích Thanh Từ
Giảng tại TV Thường Chiếu
20  34 - Tham Vấn - HT. Thích Thanh Từ
Giảng tại TV Thường Chiếu
Mp3 - Video - Thêm vào Playlist - Tải về