Cố HT. Tuyên Hóa (Hoa kỳ)
Cố HT. Tuyên Hóa (Hoa kỳ)

Hòa Thượng vốn họ Bạch, tên tục là Ngọc-Thư, Pháp danh là An-Từ, tự Độ-Luân, và Tuyên-Hóa là Pháp-hiệu do Lão Hòa Thượng Hư-Vân đặc biệt tặng cho khi Ngài thọ lãnh sứ mạng làm người kế thừa truyền Pháp đời thứ chín của Thiền Tông Quy-Ngưỡng. Ngài sinh ngày 16 tháng 3 năm Mậu-ngọ (1918) , tại tỉnh Kiết-lâm, huyện Song-thành, tỉnh Tùng-giang, Đông Bắc Trung Hoa (tức Mãn Châu). Thân phụ Ngài tên Phú-Hải, chuyên nghề nông; thân mẫu thuộc dòng dõi họ Hồ, sinh được tám người con, năm trai ba gái, và Ngài là út.
Ẩn/Hiện thông tin giảng sư
STT Tiêu đề Thao tác
1  09 - Chú Lăng Nghiêm - kệ và giảng giải - HT. Tuyên Hóa
Sách Nói Phật giáo
2  08 - Chú Lăng Nghiêm - kệ và giảng giải - HT. Tuyên Hóa
Sách Nói Phật giáo
3  07 - Chú Lăng Nghiêm - kệ và giảng giải - HT. Tuyên Hóa
Sách Nói Phật giáo
4  06 - Chú Lăng Nghiêm - kệ và giảng giải - HT. Tuyên Hóa
Sách Nói Phật giáo
5  05 - Chú Lăng Nghiêm - kệ và giảng giải - HT. Tuyên Hóa
Sách Nói Phật giáo
6  04 - Chú Lăng Nghiêm - kệ và giảng giải - HT. Tuyên Hóa
Sách Nói Phật giáo
7  03 - Chú Lăng Nghiêm - kệ và giảng giải - HT. Tuyên Hóa
Sách Nói Phật giáo
8  02 - Chú Lăng Nghiêm - kệ và giảng giải - HT. Tuyên Hóa
Sách Nói Phật giáo
9  01- Chú Lăng Nghiêm - kệ và giảng giải - HT. Tuyên Hóa
Sách Nói Phật giáo
10  19. Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng thuật quyển 2 ( tt )
Sách nói Phật giáo
11  18. Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng thuật quyển 2 ( tt )
Sách nói Phật giáo
12  17. Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng thuật quyển 2 ( tt )
Sách nói Phật giáo
13  16. Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng thuật quyển 2 ( tt )
Sách nói Phật giáo
14  15. Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng thuật quyển 2 ( tt )
Sách nói Phật giáo
15  14. Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng thuật quyển 2 ( tt )
Sách nói Phật giáo
16  13. Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng thuật quyển 2 ( tt )
Sách nói Phật giáo
17  12. Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng thuật quyển 2 ( tt )
Sách nói Phật giáo
18  11. Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng thuật quyển 2 ( tt )
Sách nói Phật giáo
19  10. Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng thuật quyển 2 ( tt )
Sách nói Phật giáo
20  09. Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng thuật quyển 2 ( tt )
Sách nói Phật giáo
Mp3 - Video - Thêm vào Playlist - Tải về