MỚI CẬP NHẬT
STT Tiêu đề Thao tác
1  Thắp Sáng Niềm Tin -ĐĐ.Thích Quang Thạnh
giảng tại Tu Viện Tường Vân
2  Tu Thân Và Tu Tâm - ĐĐ Thích Phước Tiến
giảng tại chùa Bồ Đề Lan Nhã
3  Đạo Phật Khất Sĩ - HT Thích Giác Toàn
giảng đường Minh Quang Đăng
4  Giảm Tội Nhẹ Nghiệp - ĐĐ. Thích Trí Huệ
giảng tại chùa Pháp Tạng
5  Chuyển Hóa Nghiệp Chướng - ĐĐ. Thích Đồng Thành
giảng tại Tu Viện Kim Cang,Australia
6  Bát Chánh Đạo - ĐĐ Thích Hạnh Tín
giảng tại chùa Long Khánh TP,Vĩnh Long
7  Bỏ Giả Nhận Thật - HT. Thích Minh Chơn
giảng tại chùa Phổ Quang
8  Dọn Rác Trong Tâm - TT.Thích Nhật Từ
giảng tại chùa Phổ Quang
9  Tâm mỏi mệt - ĐĐ Thích Trí Huệ
giảng tại chùa Phước Hòa
10  Tiếng Chuông Cảnh Giác -TT. Thích Chân Tính
giảng tại chùa Hoằng Pháp
11  Kiếm tiền - ĐĐ Thích Thiện Thuận
giảng tại chùa Pháp Vân , Hà Nội
12  Niệm Phật Thấy Sự Thật - ĐĐ. Thích Minh Thành
giảng tại chùa Giác Lâm ,TP Lansdowne,PA
13  Tuổi Trẻ Tình Yêu Và Lý Tưởng - ĐĐ Thích Quang Thạnh
giảng tại chùa Hoằng Pháp
14  Vượt Lên Nỗi Đau - ĐĐ. Thích Phước Tiến
giảng tại chùa Hải Ấn
15  Đời Ta Đi Về Đâu - ĐĐ. Thích Đồng Thành
giảng tại Tu Viện Tường Vân
16  Duyên - TT. Thích Minh Thành
giảng tại chùa Phước Thế
17  Tu Là Biết Vươn Lên - HT Thích Giác Toàn
giảng tại chùa Phổ Quang
18  Tam Thân Phật - TT. Thích Trí Chơn
giảng tại Tu Viện Tường Vân
19  Đại lão HT Thích Trí Tịnh - Những hình ảnh thân thương
Phim tư liệu
20  Niệm Chết - TT. Thích Giác Đăng
giảng tại Tịnh viện Pháp Hạnh
21  Học Hạnh Tu Bồ Tát - ĐĐ Thích Hạnh Tín
giảng tại chùa Quan Âm
22  Gieo Hạt Bồ Đề - ĐĐ Thích Đức Trường
giảng tại chùa Hoằng Pháp
Mp3 - Video - Thêm vào Playlist - Tải về