MỚI CẬP NHẬT
STT Tiêu đề Thao tác
1  Mừng Phật Ra Đời (nhạc Beat) - Ns Giác An
Nhạc Beat Phật giáo
2  Thích Ca Mâu Ni (nhạc Beat)
Nhạc Beat Phật giáo
3  Kinh Phật (Nhạc Beat) - Ns Chúc Linh
Nhạc Beat Phật giáo
4  Nhịp Vui Khánh Đản (nhạc Beat) - Ns Trần Tâm Hòa
Nhạc Beat Phật giáo
5  Hôm Nay Phật Đản Sanh (nhạc Beat) - Ns Nguyễn Hiệp
Nhạc Beat Phật giáo
6  Em mừng Phật đản sanh (nhạc beat) - Ns Qúy Luân
Nhạc Beat Phật giáo
7  Đản Sanh (Nhạc Beat)
Nhạc Beat Phật giáo
8  Ánh Đạo Vàng (Nhạc Beat) Ns Hằng Vang
Nhạc Beat
9  Ca Ngợi Đấng Thế Tôn (Nhạc Beat) - Ns Uy Thi Ca
Nhạc Beat Phật giáo
10  Hạnh Phúc Khi Có Phật (Nhạc Beat) - Ns Bằng Cường
Nhạc Beat Phật giáo
11  Thắp Sáng Niềm Tin -ĐĐ.Thích Quang Thạnh
giảng tại Tu Viện Tường Vân
12  Tu Thân Và Tu Tâm - ĐĐ Thích Phước Tiến
giảng tại chùa Bồ Đề Lan Nhã
13  Đạo Phật Khất Sĩ - HT Thích Giác Toàn
giảng đường Minh Quang Đăng
14  Giảm Tội Nhẹ Nghiệp - ĐĐ. Thích Trí Huệ
giảng tại chùa Pháp Tạng
15  Chuyển Hóa Nghiệp Chướng - ĐĐ. Thích Đồng Thành
giảng tại Tu Viện Kim Cang,Australia
16  Bát Chánh Đạo - ĐĐ Thích Hạnh Tín
giảng tại chùa Long Khánh TP,Vĩnh Long
17  Bỏ Giả Nhận Thật - HT. Thích Minh Chơn
giảng tại chùa Phổ Quang
18  Dọn Rác Trong Tâm - TT.Thích Nhật Từ
giảng tại chùa Phổ Quang
19  Tâm mỏi mệt - ĐĐ Thích Trí Huệ
giảng tại chùa Phước Hòa
20  Tiếng Chuông Cảnh Giác -TT. Thích Chân Tính
giảng tại chùa Hoằng Pháp
21  Kiếm tiền - ĐĐ Thích Thiện Thuận
giảng tại chùa Pháp Vân , Hà Nội
22  Niệm Phật Thấy Sự Thật - ĐĐ. Thích Minh Thành
giảng tại chùa Giác Lâm ,TP Lansdowne,PA
Mp3 - Video - Thêm vào Playlist - Tải về