Pháp thoại
 
giảng tại Tu Viện Tường Vân
giảng tại chùa Bồ Đề Lan Nhã
giảng tại giảng đường Minh Quang Đăng
giảng tại chùa Pháp Tạng
giảng tại Tu Viện Kiêm Cang,Australia
giảng tại chùa Long Khánh
giảng tại chùa Phổ Quang
giảng tại chùa Phổ Quang Tp,HCM
giảng tại chùa Phước Hòa
giảng tại chùa Hoằng Pháp
giảng tại chùa Pháp Vân ,Hà Nội
giảng tại chùa Giác Lâm ,Tp Lansdowne,PA
giảng tại chùa Hoằng Pháp
giảng tại chùa Hải Ấn
giảng tại Tu Viện Tường Vân
giảng tại chùa Phước Thế
giảng tại chùa Phổ Quang
giảng tại Tu Viện Tường Vân
giảng tại Tịnh viện Pháp Hạnh
giảng tại chùa Quan Âm
giảng tại chùa Hoằng Pháp
giảng tại chùa Pháp Quang
giảng tại chùa Hoằng Pháp
giảng tại chùa Huyền Long
giảng tại chùa Ấn Quang