Kinh tụng » Kinh tụng (audio) » Sám hối 6 căn - HT.Thích Nhật Quang
STT Tiêu đề Thao tác
1   Sám hối 6 căn - phần 1 - HT. Thích Nhật Quang tụng
Thiền viện Thường Chiếu - Đồng Nai
2   Sám hối 6 căn - phần 2 - HT. Thích Nhật Quang tụng
Thiền viện Thường Chiếu - Đồng Nai
3   Sám hối 6 căn - phần 3 - HT. Thích Nhật Quang tụng
Thiền viện Thường Chiếu - Đồng Nai
Play album - Mp3 - Video - Thêm vào Playlist - Tải về