Pháp thoại  » Pháp thoại MP3
 
Trích trong " Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm " tập 27
giảng tại chùa Long Phước
giảng tại Lễ An Vị Phật Tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi
giảng tại Tu Viện Trúc Lâm - CaNaDa
giảng tại chùa Hưng Pháp - Đồng Nai
giảng tại Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt
giảng tại Tu Viện Trúc Lâm
Giảng tại Hoa Kỳ
giảng tại Vườn Lâm Tỳ - Nepal
Giảng tại Hoa kỳ
Giảng tại hải ngoại
Giảng tại Hoa Kỳ
Giảng tại hải ngoại
Giảng tại Tịnh tông học hội Úc châu
Giảng tại hải ngoại
Giảng tại thiền viện Trúc Lâm - Phụng Hoàng Đà Lạt
Giảng tại chùa Phước Ninh
Giảng tại Hải ngoại
giảng tại Mỹ Quốc
Giảng tại Chùa Giác Ngộ - Q10
giảng tại Chùa Ấn Quang - Q10
Giảng tại Canada
Giảng tại Hoa Kỳ
Giảng tại tịnh tông học hội Úc châu năm 2011
giảng tại Trung Tâm Phật giáo Việt Nam Mỹ Quốc