Nhạc sĩ Uy Thi Ca
Nhạc sĩ Uy Thi Ca


Ẩn/Hiện thông tin tác giả
STT Tiêu đề Thao tác
1  Ca Ngợi Đức Thế Tôn - Cs Hồ Quang Hiếu
Album " Trái Tim Bất Diệt"
2  Ơn Ngài Quảng Đức - Cs Thanh Ngọc
Album " Tim Hồng Lửa Thiêng"
3  Ca ngợi đức Thế Tôn - Ca sĩ Quách Tuấn Du
Album " Phật Tâm"
4  Bài Ca Nhớ Huế - Ca sĩ Mỹ Lệ
Album " Vui Trong Ánh Đạo"
5  Nhạc Nền(Beat) -Quê Hương Diệu Kỳ - Ns Uy Thi Ca
Album " Trở Về Cội Nguồn"
6  Quê Hương Diệu Kỳ - NSƯT Trung Kiên
Album " Trở Về Nguồn Cội"
7  Ca Ngợi Đức Thế Tôn - Ca sĩ Quách Tuấn Du
Ca khúc Phật giáo
8  Yêu Mấy Sao Cho Vừa - Thích Tâm Hiếu
Album " Trái Tim Của Phật"
9  Yêu Mấy Sao Cho Vừa - Nhóm Go On - AT
Album " Hương Ca Ba Miền"
10  Hát Về Miền Trung - Cs Quang Linh
Album "Hương Ca Ba Miền"
Mp3 - Video - Thêm vào Playlist - Tải về