Thích Quảng Mẫn
Thích Quảng Mẫn


Ẩn/Hiện thông tin tác giả
STT Tiêu đề Thao tác
1  Vang Lời Thề Nguyện - Bé Phương Anh
Album " Quay Về Nương Tựa"
2  Ánh Từ Tỏa Chiếu - Ca sĩ Thanh Ngọc
Album " Quay Về Nương Tựa"
3  Gần Phật Xa Phật - Ca sĩ Diệu Hiền
Album " Quay Về Nương Tựa"
4  Phật Ở Trong Em - Bé Phương Anh
Album " Quay Về Nương Tựa"
5  Quay Về Nương Tựa - Ca sĩ Đông Quân
Album " Quay Về Nương Tựa"
6  Tìm Em - Ca sĩ Đức Quang
Album " Quay Về Nương Tựa"
7  Liêu Xiêu Đời Mẹ - Ca sĩ Trung Hậu
Album " Quay Về Nương Tựa"
8  Cánh Hoa Vô Thường - Ca sĩ Thanh Ngọc
Album " Quay Về Nương Tựa"
9  Lễ Phật Đầu Năm - Ca sĩ Thụy Vân
Album " Quay Về Nương Tựa"
10  Đôi Chân Lạc Loài - Ca sĩ Đức Quang
Album " Quay Về Nương Tựa"
Mp3 - Video - Thêm vào Playlist - Tải về