Danh sách ca sĩ
 
Thích Nhật Thiện
Thích Pháp Như
Thích Pháp Như, thế danh Văn Đức Vĩnh, sinh ngày 09 tháng 02, tại Phan Thiết, Bình Thuận. Xuất gia ngày 8 tháng 12 năm 2001. Hiện đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học Tôn Đức Thắng, chuyên ngành Xã hội học, Tăng sinh năm thứ nhất Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thích Tâm Hiếu
Tu Sĩ Ca sĩ Thích Tâm Hiếu thế danh là Văn Viết Hiếu, sinh năm 1984 tại Đồng Nai, Hiện tu học tại chùa Hoằng Pháp, Tân Hiệp, Hóc Môn, TP.HCM
Ca sĩ Bằng Cường
Ca sĩ Lâm Minh Chi
Cs. Trang Mỹ Dung
Ca sĩ Trang Mỹ Dung tên thật là Trương Thị Mỹ Dung, sinh năm 1951 tại Phan Thiết. Quy y lúc nhỏ tại Bình Quang Ni Tự - Phan Thiết. Pháp danh: Lệ Hạnh. Trang Mỹ Dung sinh trưởng trong một gia đình mộ đạo. Từ nhỏ đã sinh hoạt Gia đình Phật tử và tham gia nhiều chương trình văn nghệ tại các chùa.
Ca sĩ Quốc Đại
BBT website chưa có thông tin về Ca sĩ, quý vị nào biết hoan hỷ gửi qua email : giacthong@gmail.com Xin chân thành cảm ơn.
Ca sĩ Đông Đào
BBT website chưa có thông tin về Ca sĩ, quý vị nào biết hoan hỷ gửi qua email : giacthong@gmail.com Xin chân thành cảm ơn.
Ca sĩ Quang Dũng
BBT website chưa có thông tin về Ca sĩ, quý vị nào biết hoan hỷ gửi qua email : giacthong@gmail.com Xin chân thành cảm ơn.
Ca sĩ Quách Tuấn Du
BBT website chưa có thông tin về Ca sĩ, quý vị nào biết hoan hỷ gửi qua email : giacthong@gmail.com Xin chân thành cảm ơn.
Ca sĩ Thùy Dương
BBT website chưa có thông tin về Ca sĩ, quý vị nào biết hoan hỷ gửi qua email : giacthong@gmail.com Xin chân thành cảm ơn.
Ca sĩ Tùng Dương
Ca sĩ Hồ Anh Dũng
BBT website chưa có thông tin về Ca sĩ, quý vị nào biết hoan hỷ gửi qua email : giacthong@gmail.com Xin chân thành cảm ơn.
Ca sĩ Quỳnh Dung
BBT website chưa có thông tin về Ca sĩ, quý vị nào biết hoan hỷ gửi qua email : giacthong@gmail.com Xin chân thành cảm ơn.
Ca sĩ Hoàng Dĩnh
BBT website chưa có thông tin về Ca sĩ, quý vị nào biết hoan hỷ gửi qua email : giacthong@gmail.com Xin chân thành cảm ơn.
Ca sĩ Tấn Đạt
BBT website chưa có thông tin về Ca sĩ, quý vị nào biết hoan hỷ gửi qua email : giacthong@gmail.com Xin chân thành cảm ơn.
Ca sĩ Quỳnh Giang
BBT website chưa có thông tin về Ca sĩ, quý vị nào biết hoan hỷ gửi qua email : giacthong@gmail.com Xin chân thành cảm ơn.
Ca sĩ Nguyễn Đức
Ca sĩ Nguyễn Đức tên thật là Nguyễn Tiến Đức sinh ngày 19 tháng 9 năm 1969 tại Sài Gòn. Quy y Tam Bảo với HT.Thích Từ Nhơn vào năm 2006 với Pháp danh Tâm Vân. Hiện Anh cư ngụ tại quận 8. TP.HCM. Số ĐT 0903843243.
Ca sĩ Hương Giang
Ca sĩ Hồng Hạnh
BBT website chưa có thông tin về Ca sĩ, quý vị nào biết hoan hỷ gửi qua email : giacthong@gmail.com Xin chân thành cảm ơn.