Thích Tâm Hiếu
Thích Tâm Hiếu

Tu Sĩ Ca sĩ Thích Tâm Hiếu thế danh là Văn Viết Hiếu, sinh năm 1984 tại Đồng Nai, Hiện tu học tại chùa Hoằng Pháp, Tân Hiệp, Hóc Môn, TP.HCM
Ẩn/Hiện thông tin ca sĩ
STT Tiêu đề Thao tác
1  Yêu Mấy Sao Cho Vừa - Thích Tâm Hiếu
Album " Trái Tim Của Phật"
2  Về Dưới Phật Đài - Thích Tâm Hiếu
Album " Trái Tim Của Phật"
3  Từ Đàm Quê Hương Tôi - Thích Tâm Hiếu
Album " Trái Tim Của Phật"
4  Thăm Lại Chùa Xưa - Thích Tâm Hiếu
Album " Trái Tim Của Phật"
5  Quán Âm Ngàn Mắt Ngàn Tay - Thích Tâm Hiếu
Album " Trái Tim Của Phật"
6  Phật Là Ánh Từ Quang - Thích Tâm Hiếu
Album " Trái Tim Của Phật"
7  Nhành Dương Cứu Khổ - Thích Tâm Hiếu
Album " Trái Tim Của Phật"
8  Một Cõi Đi Về - Thích Tâm Hiếu
Album " Trái Tim Của Phật"
9  Mẹ Là Phật - Thích Tâm Hiếu
Album " Trái Tim Của Phật"
10  Mẹ Hiền Quán Thế Âm - Thích Tâm Hiếu
Album " Trái Tim Của Phật"
Mp3 - Video - Thêm vào Playlist - Tải về