Cs. Trang Mỹ Dung
Cs. Trang Mỹ Dung

Ca sĩ Trang Mỹ Dung tên thật là Trương Thị Mỹ Dung, sinh năm 1951 tại Phan Thiết. Quy y lúc nhỏ tại Bình Quang Ni Tự - Phan Thiết. Pháp danh: Lệ Hạnh. Trang Mỹ Dung sinh trưởng trong một gia đình mộ đạo. Từ nhỏ đã sinh hoạt Gia đình Phật tử và tham gia nhiều chương trình văn nghệ tại các chùa.
Ẩn/Hiện thông tin ca sĩ
STT Tiêu đề Thao tác
1  Tình Mẹ - Cs Trang Mỹ Dung
Album "Diệu Âm Hoằng Pháp"
2  Cảm ơn Phật - Cs Trang Mỹ Dung
Ca khúc Phật giáo
3  Bình Yên - Ca sĩ Trang Mỹ Dung
Ca khúc Phật giáo
4  Niệm Phật - Ca sĩ Trang Mỹ Dung
Ca khúc Phật giáo
5  Em hãy lên chùa đi lễ Phật- Ca sĩ Trang Mỹ Dung
Ca khúc Phật giáo
6  Mừng Phật ra đời - Ca sĩ Trang Mỹ Dung
Ca khúc Phật giáo
7  Cảm ơn Phật - Ca sĩ. Trang Mỹ Dung
Ca khúc phật giáo
8  Cành mai vừa nở - Cs. Hồng Vân & Trang Mỹ Dung
Ca khúc Phật giáo
Mp3 - Video - Thêm vào Playlist - Tải về