Nghệ sĩ Thanh Ngân
Nghệ sĩ Thanh Ngân

BBT website chưa có thông tin về Ca sĩ, quý vị nào biết hoan hỷ gửi qua email : giacthong@gmail.com Xin chân thành cảm ơn.
Ẩn/Hiện thông tin ca sĩ
STT Tiêu đề Thao tác
1  Ý Nghĩa Vu Lan - Ns Vũ Linh & Ns Thanh Ngân
Ca cổ Phật giáo
2  Tĩnh Lặng Đêm Trăng - Ns Thanh Ngân
Ca cổ Phật giáo
3  Trang Nghiêm Tịnh Độ - Ns Thanh Ngân
Ca cổ Phật giáo
4  Thiền Tịnh Đồng Tu - Ns Thanh Ngân
Ca cổ Phật giáo
5  Thân Tâm Mộng Huyễn - Ns Thanh Ngân
Ca cổ Phật giáo
6  Thành Tâm Sám Hối - Ns Thanh Ngân
Ca cổ Phật giáo
7  Sám Hối Lục Căn - Ns Thanh Ngân
Ca cổ Phật giáo
8  Sống Với Niềm Tin - Ns Thanh Ngân
Ca cổ Phật giáo
9  Nhất Tâm Niệm Phật - Ns Thanh Ngân
Ca cổ Phật giáo
10  Cuộc Đời Đức Phật - Ns Thanh Ngân
Ca cổ Phật giáo
Mp3 - Video - Thêm vào Playlist - Tải về